Tag Archives: hikmet kıvılcımlı

12 Eylül cuntasının “gizli” kitabı

Darbeciler bu kitabı yaptıkları hak ihlalleri konusunda ellerini “Güçlendirmek”, askeri “Teyakkuz halinde tutmak”, işkenceleri, yasa dışı infazları, ölümleri “Temize çekmek” için hazırlatmışlardı. Görsel, “Türkiye’de Yıkıcı ve Bölücü Akımlar” kitabından bir kupür Hakan GÜNGÖRhttps://twitter.com/bayhakangungor 12 Eylül darbesinden hemen sonra “Hummalı bir çalışma” neticesinde bir kitap yazıldı ve bu kitap, büyük bir gizlilikle kışlalara dağıtıldı. “Hizmete Özel” […]

ROMANTİZMİN EKSİK TARİHİ: HASAN AKSAKAL’DAN TÜRK POLİTİK KÜLTÜRÜNDE ROMANTİZM

Hasan Aksakal’ın “Türk Politik Kültüründe Romantizm” kitabı, gerek ele aldığı isimlere yaklaşımı, gerekse kullandığı ifadeler yönünden tartışılacağa benziyor. Hakan Güngör twitter.com/bayhakangungor Hasan Aksakal, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yazdığı doktora tezini “Türk Politik Kültüründe Romantizm” adıyla kitap haline getirdi. Kitap politik kültürde romantizmin etkisini merkeze alıyor.  Ancak bu yapılırken gerçeğe ne kadar sadık kalındığı şüphe […]